Kvantumfizika alapjai ( ffkn1a03 ) - vizsgatételek 2014-15/I.félév1.    A Schrödinger-egyenlet és a hullámfüggvény: valószínűség-sűrűség, normálás, sajátfüggvény, végtelen potenciálvölgy

2.    A Schrödinger-egyenlet és megoldásai: síkhullámok, interferencia, szuperpozíció, véges potenciálvölgy, harmonikus oszcillátor

3.    Időfüggő Schrödinger egyenlet: megoldása, szuperpozíció, linearitás, hullámcsomag időfejlődése, fázis- és csoportsebesség

4.    Operátorok: Hamilton-, impulzus- és helyoperátorok, operátor időfejlődése, várható érték, határozatlansági reláció, Ehrenfest-tétel

5.    Operátorok és vektorterek: lineáris és speciális (egység, inverz, unitér és hermitikus) operátorok, felcserélési relációk

6.    Perturbáció-számítás: nem degenerált és degenerált eset, felhasadások, végtelen potenciálvölgy elektromos térrel

7.    Kvantummechanika kristlyos anyagban: egy elektron közelítés, Bloch elmélet, sávszerkezet

8.    Centrális mozgás: impulzusmomentum kvantumelmélete, Lz és L2 oprátorok, felcserélési relációk, sajátérték-problémák

9.    Coulomb potenciál, hidrogén atom: sajátérték-feladat megoldása, kvantumszámok, periódusos rendszer

10.  A spin kvantumelmélete: Stern-Gerlach kísérlet, mágneses momentum, spin operátorok

11.  Azonos részecskék: szórás, Pauli elv, kicserélődési energia, egy- és sokrészecske állapotok


Utolsó módosítás: 2015. 01. 02.