Havancsák Károly egy. docens

Kiss Éva egy. tanár

Sinkó Katalin egy. tanár

Cserti József egy. tanár

Lendvai János egy. tanár

 

MIKRO- ÉS NANOTECHNOLÓGIA

Tematika

 

 

1.         Bevezetés (Havancsák Károly)

Mérettartományok és technológiák; a nanorészecskék különös tulajdonságai; ősi nanotechnológia; ösztönös nanotechnológia; a természet nanotechnológiája; a nanotudomány és nanotechnológiák kezdetei; a nanotechnológiák tudatos fejlesztése; nanoanyagok és ezek előállítási módjai. bevezetes.pdf

 

1.         A nanostruktúrák vizsgálati módszerei (Havancsák Károly)

Mikroszkópi módszerek: transzmissziós elektronmikroszkóp, nagyfelbontású elektronmikroszkóp, pásztázó elektronmikroszkóp, pásztázószondás módszerek (AFM, STM). Diffrakciós módszerek: röntgendiffrakció, elektrondiffrakció. Spektroszkópia: foroelektron spektroszkópia, optikai spektroszkópia, infravörös spektroszkópia, Raman-spektroszkópia. Egyéb módszerek áttekintése (NMR, pozitron-annihiláció, neutron diffrakció stb.). vizsgalatimodszerek.pdf

 

2.         Egyedi nanorészecskék tulajdonságai (Havancsák Károly)

A nanorészecskék jellemzése; a nanorészecskék gyártása; a nanorészecskék megjelenítése; szerkezet; reakcióképesség; egyéb tulajdonságok; elektronszerkezet; az exciton mint nanorészecske. nanoreszecskek.pdf

 

3.         Nanostruktúrájú térfogati anyagok (Havancsák Károly)

Rendezetlen nanoszerkezetek; fém nanoklasztereket tartalmazó üvegek; porózus szilícium; rendezett nanoszerkezetek: multirétegek; óriás mágneses ellenállás, nanoszerkezetű kristályok; fém nanoklaszterekből épülő kristályok; kolloid rendszerek; fotonikus kristályok. bulknano.pdf

 

4.         Szén nanorészecskék (Havancsák Károly)

A szén kémiai tulajdonságai; grafit; gyémánt; szén nanoklaszterek; fullerén; fullerének; fullerén kristályok; a fullerén alkalmazási lehetőségei; szén nanocsövek; a szén nanocsövek szerkezete, elektronszerkezete, rezgési tulajdonságai, egyéb tulajdonságok; a nanocsövek vizsgálati lehetőségei; tulajdonságok módosítása; a nanocsövek előállítása és alkalmazása. szennanoreszecskek.pdf

 

5.         A nanoobjektumok elektronszerkezete és vezetési tulajdonságai (Cserti József)

Az energiaszintek méretfüggése, részleges és teljes kvantum-bezárás; nanoszerkezetek vezetési elektronjai, fémek és félvezetők jellemzése; kvantum völgy-, kvantum huzal- és kvantum pötty elektron állapotsűrűsége; excitonok; vezetési jelenségek, egy-elektron alagúteffektus, Coulomb-blokád; szupravezetés. transzport1.pdf, transzport2.pdf

 

6.         Önszerveződés (Kiss Éva)

Molekuláris erők, molekulák közötti kölcsönhatások; molekuláris felismerés, az önszerveződés folyamata; önszerveződő monorétegek; szerves és szervetlen önszerveződés; kolloid rendszerek; katalízis; porózus anyagok; 3D nanokompozitok; alkalmazások.  onrendezodes1.pdf, onrendezodes2.pdf

 

7.         Mikrotechnológia (Havancsák Károly)

A mikrotechnológia alapjai; rövid története és a fejlődés tendenciái; a fejlődés korlátjai; fotolitográfia, nanolitográfia: röntgen litográfia, elektron litográfia, ionsugaras litográfia; a nanolitográfia legújabb eredményei. mikrotechnologia.pdf

 

8.         Integrált mikro- és nanorendszerek (MEMS, NEMS) (Havancsák Károly)

MEMS gyártási technológiák, MEMS alapelemek; szenzorok; alkalmazások; piaci elemzések; MEMS-NEMS viszony. integralt.pdf

 

9.         Nanotechnológiák alkalmazásai, kockázatok, etikai vonatkozások (Havancsák Károly)

A nanoeszközök alkalmazásának közeli és távolabbi jövője; számítás- és információtechnológiai-, gyógyászati-, energetikai-, katonai-, űrkutatásbeli alkalmazások; az új technológia kockázatai rövid és hosszútávon; etikai vonatkozások.  nonoetika.pdf

 

10.  Nanorészecskék optikai tulajdonságai (Havancsák Károly)

Kvantum bezárás; excitonok; félvezető tömbi anyagok optikai tulajdonságai; félvezető nanorészecskék optikai tulajdonságai;  Stokes-eltolódás; vonalszélesség; fém nanorészecskék optikai tulajdonságai;  vizsgálati eljárások;  gyártási eljárások ; alkalmazások.   nanooptika.pdf      

  

11.  Nanoanyagok mechanikai tulajdonságai (Lendvai János) NanoeloadasII.pdf, Nano_indentation.pdf, Nanomech_meresi_modszerek.pdf

 

12.  Gyógyszerhordozó nanorészecskék (Kiss Éva) gyogyszertranszport.pdf, szovettamaszok.pdf

 

13.  Nanorészecskék gyártása kémiai eljárásokkal (Sinkó Katalin) nanoreszecske_szintezis.pdf, szintezis_templatokkal.pdf