ELTE ELTE TTK Fizikai Intézet Tanrend ETR

Cím: Budapest, 1117, Pázmány Péter sétány 1/a.
Posta cím: H-1518 Budapest Pf.32
Fax: +36-1-372-2811
Titkárság telefonszáma: +36-1-372-2845
E-mail: titkar@metal.elte.hu

English                  Klasszikus Fizika Laboratórium

 

A labor vezetője:

Böhönyey András egyetemi adjunktus. Anyagfizikai Tanszék,

Pázmány Péter sétány 1/A. 5.76 szoba.

Telefon: 372-2888 (vagy 65-18 mellék)

E-mail: boh@ludens.elte.hu

 

A labor helye: Északi épület, Anyagfizikai Tanszék, 5.137 terem

Néhány kép a laborról: 1.kép, 2.kép

 

Csoportbeosztások:

  hétfő délután

  hétfő este

  péntek délután

 

Mérések

1.   A nehézségi gyorsulás mérése megfordítható ingával (képek)

A gravitációs állandó (g) mérésének egyik lehetősége, ha inga lengésidejét mérjük, és ebből számoljuk ki a

gravitációs állandót. A két tengely körül lengethető megfordítható fizikai ingával végzett méréssorozat a g

nagy pontosságú (< 0,1%) meghatározását teszi lehetővé.

 

2.   Rugalmas állandók mérése (képek)

Két ponton rögzített, középen megterhelt rúd behajlásának nagypontosságú mérésével meghatározzuk

a minta anyagának Young-moduluszát. Torziós inga lengésidejének mérésével fémszál torzió moduluszát

határozzuk meg.

 

3.   Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata (képek)

Az egyik oldalán befogott rúd harmonikus kényszerrezgései gerjesztésével mérjük a rúd sajátfrekvenciáit,

és a rezonancia görbe paramétereit. Az örvényáramos gerjesztés, és a piezoelektromos detektálás a

dinamikus Young-modulusz pontos mérését teszi lehetővé.

 

4.   Termoelektromos hűtőelemek vizsgálata (képek)

Félvezető Peltier-hűtőelem termikus tulajdonságainak vizsgálata. A hűtőelem áram-egyensúlyi hőmérséklet

görbéjét, a hűtésérdekében elvont hőmennyiség nagyságára jellemző Peltier-együtthatót és a hűtőelem

sarkain megjelenő potenciálkülönbséget jellemző Seebeck-együtthatót mérjük. Ilyen hűtőelemekkel hűtőgépeket,

számítógép alkatrészeket stb. lehet egyszerűen hűteni.

 

5.   Fajhő mérése (képek)

Fém minták fajhőjének mérése elektromos kaloriméterrel. A mérés során a hőmérséklet adatokat számítógép

gyűjti. Kétféle módszerrel mérünk fajhőt: vagy felmelegített mintát dobunk a kaloriméterbe és mérjük a közös

hőmérséklet kialakulásának folyamatát, vagy a mintát és a kalorimétert együtt melegítjük és mérjük, hogy a

közös hőmérséklet hogyan változik az üres kaloriméterhez viszonyítva.

 

6.   Fázisátalakulások vizsgálata (képek)

Fém minták olvadáspontjának, és a fázisátalakulás során felvett, vagy leadott latens hőnek mérése. A fém

mintát elektromos kályhában melegítjük. A melegítést és a hűlést hőfokszabályzó vezérli, miközben számítógép

méri a kályha és a minta hőmérsékletének változását. A kiértékelést számítógépes program segíti.   

 

7.   Mágneses szuszceptibilitás mérése (képek)

Rúd alakú minták paramágneses és diamágneses szuszceptibilitását mérjük az un. Gouy-módszerrel. A módszer

a mágneses tér pontos mérését igényli. A mágneses teret Hall-szondával mérjük, amelyet a pontos mérés

érdekében mágneses fluxus mérésével kalibrálunk. Az inhomogén mágneses térbe helyezett mintára a

szuszceptibilitásával arányos erő hat, így az erő és a mágneses tér mérésével a szuszceptibilitás meghatározható.

Az erőt nagypontosságú mérleggel mérjük.

 

8.   Mikroszkóp vizsgálata. Lencse görbületi sugarának mérése

      Folyadék törésmutatójának mérése Abbe-féle refraktométerrel (képek)

A gyakorlat a mikroszkóp működésének, beállításának megismerésére és a legfontosabb paramétereinek

mérésére szolgál. Mérjük a mikroszkóp objektív nagyítását, az objektív fókusztávolságát és az objektív

numerikus apertúráját. A megmért paraméterek segítségével kiszámoljuk a mikroszkóp felbontását, és mérjük

egy lencse görbületi sugarát Newton-gyűrűk segítségével. Az Abbe-féle refraktométerrel oldatsorozat

törésmutatóját mérjük a koncentráció függvényében, és meghatározzuk egy ismeretlen koncentrációjú

oldat koncentrációját.

 

9.   Fényhullámhossz és diszperzió mérése (képek)

Rács és prizma tulajdonságait vizsgáljuk goniométer segítségével. A ráccsal egy spektrállámpa fényét felbontjuk,

és megmérjük a kapott spektrum vonalainak hullámhosszát. A hullámhossz adatok birtokában egy üvegprizma

anyagának törésmutató-hullámhossz függését vizsgáljuk.

 

10. Fényelhajlási jelenségek vizsgálata (képek)

Lézernyaláb keskeny résen, kettős-résen, vékony szálon és félteret eltakaró élen történő elhajlását vizsgáljuk.

A Fraunhofer- és Fresnel-elhajlási képeket léptető motorral mozgatott félvezető detektorral mérjük. Az

intenzitással arányos detektor jelet számítógép segítségével mérjük és értékeljük. A spektrum értékelése során

meghatározzuk az elhajlást okozó tárgy méretét. Az elv hasonló, mint ahogy röntgen-diffrakció vagy elektron-

diffrakció során meghatározzuk ismeretlen kristályok paramétereit.

 

Letöltések

1.    A Klasszikus Fizika Laboratóriumhoz készült tankönyv ( letöltése )

2.    Mérési adatok ( laborszerverről )

3.    Kiértékelő programok ( letöltés )

4.    WinGrapher 1.05 ( letöltés )

5.    GnuPlot letöltési oldal (  GnuPlot )