Havancsák Károly

 

Fizikai mérési módszerek

 

Tematika

 

 

  1. Fizikai mennyiségek, mértékegységek, metrológia

 

Mérés és kísérletezés; alapmennyiségek és etalonok; mértékrendszerek; az SI rendszer szerkezete és használatának szabályai; dimenzió analízis; metrológia.

A fejezet letöltése;      

 

 

  1. Források és detektorok

 

Töltött-részecske gyorsítók: lineáris gyorsítók; ciklotronok; szinkrotronok. Röntgen források: hagyományos röntgen cső; szinkrotron sugárzás. Neutron források: hasadási reaktor; spallációs neutron forrás. Röntgen, gamma, neutron és töltött részecske detektorok: ionizációs kamra; proporcionális számláló; Geiger – Müller - számláló; félvezető detektor; szcintillációs detektor. Képképző detektorok: CCD detektor; imaging plate.

A fejezet letöltése;         

 

  1. Diffrakciós módszerek

 

Kinematikus elmélet: amorf és kristályos anyag jellemzése; Bragg – feltétel; Ewald –szerkesztés; atomi formafaktor; szerkezeti tényező; szisztematikus kioltás. Egyristály diffrakciós módszerek: forgókristályos módszer; Laue  módszer. Polikristályos diffrak­ció: mérethatás; DebyeWaller - faktor; a röntgen diffrakció sajátosságai; a neutron diffrakció sajátosságai; az elektron diffrakció sajátosságai.

A fejezet letöltése;        

 

  1. Mikroszkópia

 

Optikai mikroszkóp: lencsehibák; Abbe – féle leképezési elmélet; felbontás; nagyítás; mélységélesség; világos látóterű kép; sötét látóterű kép; fémmikroszkóp; fluoreszcencia mikroszkóp; sztereómikroszkóp; fáziskontraszt mikroszkóp; konfokális lézer mikroszkóp. Elektron mikroszkópia: transzmissziós elektron mikroszkóp (TEM); a TEM felépítése; képképző üzemmódok; diffrakciós üzemmód; pásztázó elektronmikroszkópia. Pásztázószondás mikroszkópok: alagútmikroszkóp (STM); erőmikroszkóp (AFM); közeltér optikai mikroszkóp (SNOM).

A fejezet letöltése;         

 

  1. Spektroszkópia

 

A spektroszkópia általános jellemzése; felbontás: Rayleigh – kritérium; diszperzív elemek: prizma; rács; interferométerek; Fabry – Perot - interferométer; Fourier –transzformációs spektroszkópia Michelson - interferométerrel; infravörös spektroszkó­pia; röntgen abszorpciós spektroszkópia: XAS; XANES; röntgen fotoelektron spektrosz­kó­pia; Mössbauer-spektroszkópia.

A fejezet letöltése;