ELTE  honlap

 TTK honlap

  Telefonkönyv

 Tanulmányi Osztály

ETR

 

 

 

Kutatás:

 

 Tanszékünk fő kutatási területe, nevéhez hűen, a szilárdtestfizika.

Módszereink elsősorban kísérletiek:

  transzport tulajdonságok mérése magas és alacsony hőmérsékleten;

  belső súrlódás mérés;

  röntgen-diffrakciós szerkezet-meghatározás;

  anyagszerkezet vizsgálat elektron-mikroszkópiával, és

  elektronszerkezet vizsgálat röntgen fluoreszcens spektroszkópiával.

Tanszékünk kutatói hozták létre, és működtetik tanszékcsoportunk

legalacsonyabb hőmérsékleten (10 K) mérő készülékét.

Kísérleti módszereinkkel a szilárdtestfizikai kutatás különböző területeihez

kapcsolódunk.

Az amorf anyagok kutatásához ellenállás, fajhő, rugalmas állandó és belső

súrlódás méréssel, valamint  szerkezet-meghatározással csatlakozunk a KFKI

SZFKI-val kooperálva.

A kvázikristályok tulajdonságainak megértéséhez elektronszerkezet

vizsgálatokkal járulunk hozzá európai projekt keretében (Párizs VI. és Bécsi

Műszaki Egyetem).

A sugárzás szilárd testekre történt hatásának tanulmányozása szintén a Tanszék

egyik sikeres témája. Ez a munka a KFKI MFA-val együttműködve zajlik.

A fém-kerámia átmenet felületén kialakuló diszlokációszerkezetet kutatása is

tanszékünk érdeklődési körébe tartozik. 

Kutatási tapasztalatainkat felhasználjuk az oktatásban is. A Klasszikus Fizika

Laboratóriumban, amely a Tanszék legátfogóbb oktatási feladata, fizikus és

fizika tanár szakos hallgatókat oktatunk. A félév során elvégzendő tíz mérésből,

hat szilárdtestfizikai: a hallgatók mechanikai, termodinamikai termoelektromos illetve

mágneses tulajdonságokat tanulmányoznak. A III. éves fizikus hallgatók

szilárdtestfizikai mérései is a tanszék oktatási feladatai közé tartoznak. Több

ízben tartottuk és tartjuk a szilárdtestfizika előadást. A speciális előadásokon

szilárdtestfizikai kísérleti módszereket és szilárdtestelméletet hallgathatnak a

tanszék oktatóitól a speciális szilárdtestfizikai, illetve az anyagtudományi

képzést kapó negyed, illetve ötödéves és a szilárdtestfizika és anyagtudományi

részprogramban résztvevő doktoranduszok.

 

 

 

 Főoldal